Eko4listek

Výsadba pamětních stromů

6.9.2018

Při příležitosti oslav výročí vzniku České republiky se tradičně vysazují „lípy svobody“ nebo také „lípy republiky“. Tyto stromy připomínají naši historii a podporují naši národní hrdost a svobodu. Sázení bývá spojováno s oslavami, při kterých se sejdou obyvatelé obce, poslechnou si čestné hosty, zajímavé projevy nebo recitaci a zpěv školních dětí. Výsadba stromu s poselstvím posiluje sounáležitost lidí s místem, kde žijí.

Letos oslavujeme významné kulaté 100. výročí vzniku České republiky.
Vysaďme spolu na připomenutí této události nové pamětní stromy!

Nabízíme provedení výsadby lípy ve vaší obci ve vámi zvoleném termínu.

Naše služba zahrnuje zajištění pamětní lípy a její výsadbu a kotvení.
Zajímají-li vás další informace, kontaktujte nás.

Rádi k Vám do obce přijedeme a probereme všechny podrobnosti osobně.

V letošním roce jsme již realizovali výsadbu pamětní lípy v obci Březnice.
Starosta obce, pan Hutěčka nám napsal: „S panem Davidovem dlouhodobě (a rádi) spolupracujeme a Vašich služeb jistě v budoucnu opět využijeme“.

Pamětní lípa v Březnici

« Zpět
 
 

© Ateliér Artefakt | jw.cz | wordpress.org |