Eko4listek

Členství

8.2.2010

header_obr
Členstvím v naší organizaci vyjadřujete podporu naší činnosti a můžete se na ni aktivně podílet.

Sami za sebe můžete pro přírodu a její ochranu udělat mnoho, společně však můžeme udělat ještě více.

Členem Ekocentra Čtyřlístek se může stát každý, kdo má kladný vztah k přírodě a její ochraně a ztotožní se s posláním Ekocentra. Členství je dobrovolné a není pro něj třeba splňovat jakékoliv odborné podmínky. Podle vlastních potřeb a dispozic si lze svobodně zvolit z následujících forem členství:

Individuální členství

Členové mají členská práva dle stanov. Při nákupu zboží fair trade mají slevu 10 % a časopis Sedmá generace mohou nakupovat za 35,- Kč (běžná cena 55,- Kč).

Rodinné členství

Je Vás v rodině více se zájmem o naší přírodu? Pak můžete využít nabídku rodinného členství v Ekocentru. Výhody, práva a povinnosti jsou stejné jako u individuálního členství.

 

Co můžete získat členstvím v ČSOP:

  • zázemí největší neziskové organizace zabývající se ochranou přírody v ČR,
  • šanci aktivně ovlivňovat stav naší přírody a krajiny,
  • dobrý pocit, že podporujete organizaci, za kterou je vidět kus konkrétní práce,
  • možnost využívat zajímavých slev v programu Zelená karta,
  • jako ZO pojištění proti škodě způsobené třetí osobě (při činnosti ZO)

… a v neposlední řadě kontakt s mnoha lidmi po celé republice se stejným či podobnými zájmem.

Příspěvek na činnost za jeden kalendářní rok

Výdělečně činní 250,- Kč
Nevýdělečně činní 100,- Kč
Starší nad 70 let 50,- Kč
Mladší 18 let 100,- Kč
Rodinné členství 350,- Kč

Přihlášku si stáhněte zde

« Zpět
 
 

© Ateliér Artefakt | jw.cz | wordpress.org |