Eko4listek

hřiště u škol – nová fakulta UTB

16.1.2013

Připravuje se stavba nové fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně na místě bývalého školního hřiště (ul. Štefánikova).  Bude zde pokáceno 18 – 20 stromů. Žádost byla podána na 24 stromů. 4 stromy nepovolil odb. ŽP o zachování dalších dvou usilujeme my.

« Zpět

Park U Majáku

připravuje se větší kácení U Majáku, v parku kolem hřiště. Kácení má charakter prostorové probírky. Dojde k odkácení 39 stromů. Náhradní výsadba bude 8 stromů (3x dub, 2x buk, javor babyka, habr a muchovník).

Rozhodnutí o povolení kácení bylo vydáno dne 7.1.2013

« Zpět

Péče o dřeviny ve Zlíně

Informace o připravovaných káceních, která již mají vydaná rozhodnutí o povolení kácení najdete zde:

http://www.zlin.eu/page/99636.planovane-kaceni-ve-meste

« Zpět

Kácení v parku u Zámku ve Zlíně

http://www.zlin.eu/article/101416.v-parku-svobody-se-bude-kacet-a-sazet

V Parku Svobody se bude kácet a sázet

14.01.2013 – Zdeněk Dvořák

 

Zlín – Z Parku Svobody, který se nachází v centru města a tvoří okolí zámku, bude v průběhu tohoto týdne odstraněno 15 stromů. Audit jejich celkového stavu provedený specializovanou firmou prokázal jejich špatnou zdravotní kondici. Přístrojový test pak u několika z nich navíc odhalil, že nejsou odolné proti vývratu a jsou tak pro své okolí nebezpečné.
„Některé stromy určené ze skácení neprošly tahovou zkouškou, která se provádí pomocí přístroje. Odstranit budeme muset třeba lípu pod zastávkou MHD. Dále se budou kácet například jírovce u zámku. Ty mají defekty kosterních větví, „ sdělila Věra Jašková z Odboru městské zeleně magistrátu.
Místo vykácených dřevin bude v Parku Svobody vysazeno 56 kusů nových stromů. „Nadále budeme také pokračovat i v ošetřování dřevin, které v této lokalitě rostou,“ ujistila Věra Jašková.

 

 

« Zpět

Ovzduší ve Zlíně

9.1.2013

Dobré ráno

hořící velkosklad elektroniky a špatné rozptylové podmínky je špatná kombinace…

Nevětrejte a omezte pohyb venku.

http://www.zlin.eu/article/100975.v-arealu-byvaleho-svitu-hori-omezte-vetrani/

 

« Zpět

Certifikace přírodní zahrady

7.1.2013
V letošním roce realizuje ZO ČSOP Veronica projekt Přírodní zahrady pro Bílé – Biele Karpaty ve spolupráci s kolegy ze Slovenska. Navazuje tím na akci „Přírodní zahrada “. Bližší informace najdete na http://www.veronica.cz/ nebo na stránkác…h www.cz.natur-im-garten.at
„Přírodní zahradu chápeme jako ekosystém, který slouží nejen člověku a jeho potřebám, ale umožňuje život široké paletě rostlin a živočichů. Ohleduplné zacházení se všemi obyvateli zahrady tak samozřejmě patří k této přírodní zahradnické filosofii.“

Víte o někom, kdo má takovou zahradu? Zašleme Vám přihlášku k certifikaci zahrady. Ta je pro Zlínský kraj v letošním roce zdarma!

« Zpět
 
 

© Ateliér Artefakt | jw.cz | wordpress.org |