Eko4listek

Ekologické výukové programy

9.9.2021

Milí kolegové učitelé,

pojďme se s dětmi učit ven!

Přinášíme Vám a Vašim žákům nabídku ekologických výukových programů, které probíhají především v přírodě – nejlépe v blízkosti vaší školy, případně na nedalekém, přírodovědně zajímavém místě.

Programy zahrnují prvky badatelsky orientované výuky i aktivity podporující vzájemnou spolupráci  a komunikaci.

pro 1. stupeň ZŠ

 

O stromech (podzim a jaro)

Seznámíme se se stromy, kolem kterých denně chodíme o školy.

 

Výbuch!? Ví Bůh…(listopad až a únor)

Jednoduché, ale zajímavé pokusy s vodou a vzduchem, které si pod dohledem lektora připraví ve třídě samy děti.

 

Jaro přichází (únor, březen a duben)

Hledání, pozorování a zkoumání probouzejícího se života.

 

U potoka (květen a červen)

Kdo žije v našem potoce? Co roste na březích našeho potoka?

 

O hmyzu (duben až červen)

Zajímaví šestinozí tvorové ve vodě, v půdě i ve vzduchu.

 

Na křídlech (září až červen)

Nahlédnutí do tajů života ptáků.

pro 2. stupeň ZŠ

 

O stromech (podzim a jaro)

Seznámíme se se stromy, kolem kterých denně chodíme do školy.

 

Na stopě (listopad až únor)

Pátrání po zvířatech, která po sobě zanechala nejen otisky, poznávání stromů podle pupenů.

 

V půdě (duben až červen)

Z čeho se skládá, kdo v ní žije a proč bez ní nemůžeme žít?

 

O kytkách a kyslíku (březen až červen)

Stavba rostlinného těla, úžasná fotosyntéza a samozřejmě poznávání rostlin.

 

U potoka (květen a červen)

Kdo žije v našem potoce? Co roste na březích našeho potoka?

 

O havěti všelijaké (duben až červen)

Šestinozí, osminozí, beznozí i mnohonozí tvorové ve vodě, v půdě i ve vzduchu.

 

Na křídlech (září až červen)

Nahlédnutí do tajů života ptáků.

 

Délka programu 90 minut + čas na přesun na místo a zpět

Cena 60 Kč za žáka + náklady na dopravu lektora

 

Kontakt

Mgr. Pavla Davidova

absolventka PřF UP v Olomouci, lektorka výukových programů, učitelka přírodopisu a chemie,metodička prevence na základní škole

pavla.dav@eko4listek.cz

« Zpět
 
 

© Ateliér Artefakt | jw.cz | wordpress.org |