Kdo jsme

Jsme základní organizací Českého svazu ochránců přírody. Vznik Čtyřlístku se pojí s rokem 1998 a díky spojení s ZO ČSOP Zlín v roce 2005 dosahuje historie spolku až do roku 1991, kdy se zlínští ochránci stali občanským sdružením. Více o historii se dozvíte v naší Kronice.

Martin

Martin

Kdysi před lety jsem stál u zrodu Ekocentra Čtyřlístek. Snaha o zmírnění našeho působení na přírodu, na naše životní prostředí – prostředí k našemu životu, se stala součástí mého života. Letos na nový rok jsem potkal na internetu velmi trefný nadpis článku: Náš životní styl je neslučitelný se životem. Tak s tím zkouším něco udělat, aby i děti našich dětí mohly žít.

Pavla

Pavla

Ve Čtyřlístku jsem od samého začátku :). V 90. letech jsem dělala první ekologické výukové programy na Zlínsku. Nyní jsem čím dál více a raději v terénu – podílím se na monitoringu obojživelníků a ptáků, realizaci naučných stezek či údržbě chráněných území. Jsem vděčná za partu lidí, se kterými je mi dobře 🙂

Evča

Evča

Je fajn být v partě, která má podobné zájmy a zaměření jako já. Naplňuje mě tvořit, vymýšlet, organizovat a uskutečňovat aktivity zaměřené na enviromentální výchovu a ekologii pro děti i širokou veřejnost. Je to prima trávení volného času.

Eva

Eva

Jako propagátorka vermikompostování a komunitního kompostování jsem hledala cesty, jak své představy realizovat, a připojení se ke Čtyřlístku, který jsem na této cestě potkala, bylo přirozenou odpovědí, kam dál. Našla jsem tu partu skvělých lidí, příležitost přiložit ruku k péči o přírodu a něco nového se naučit.