Kronika čtyřlístků

Ekocentrum Čtyřlístek se může pochlubit více než čtvrt stoletím trvající historií. Co se za tu dobu podařilo zrealizovat, si můžete prolistovat v naší kronice.

2023
 • Na den Země pořádáme Setkání pod lipami na náměstí Míru ve Zlíně. Kdokoli může přidat svůj podpis pod petici za zachování lip a zrušení projektu podzemního parkoviště.
 • Společně s Pavlem Šnajdarou vyrážíme na exkurzi do Ježovského lomu a okolí.
 • Martin komentuje vycházku Andrýskovou naučnou stezkou, pořádanou městem Fryšták.
 • Účastníme se akce Ukliďme svět úklidem Kudlovského potoka v centru města.
 • Na podzim moštujeme jablíčka z Obecin.
2022
 • V jarním kole Ukliďme svět sbíráme odpadky na Jižních Svazích.
 • Pod vedením Dušana Trávníčka navštěvujeme meandry Bečvy.
 • Pokračujeme v Březnici – u nově vybudovaných tůní instalujeme informační tabuli s interaktivními prvky a lavičky. Vytvořili jsme také novou informační tabuli o historii obce v jejím středu. Tam jsme také založili trvalkové záhony a zrekonstruovali posezení.
2021
 • V lednu na lávce přes Dřevnici vyjádřujeme svůj nesouhlas s mařením vyšetřovaní otravy řeky Bečvy na akci Je suis Bečva spolupořádané s Milionem chvilek pro demokracii.
 • Na jaře vyrážíme za jaterníky do chráněného území Na Želechovických pasekách.
 • Účastníme se Sousedského besedování v sadu Svobody.
 • Další ročník Poznej a chraň! z důvodu dlouhotrvajícího uzavření škol nepřipravujeme.
 • Ve Lhotce vysazujeme alej starých odrůd jabloní.
2020
 • Z důvodu uzavření škol na poslední chvíli rušíme Poznej a chraň!.
 • V říjnu v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně otevíráme výstavu 22 let Čtyřlístku.
 • 20. prosince se scházíme na soutoku řeky Dřevnice a Fryštáckého potoka na akci Světlo pro Bečvu. Cílem celorepublikové akce spolupořádané s Milionem chvilek pro demokracii je upozornit na neřešení vytrávení Bečvy v září 2020.
 • Do Tvoříme Zlín podáváme návrh na vybudování tůňky pod koupalištěm Panorama. Návrh je podpořen, tůňka bude!
2019
 • Pořádáme výstavu PŘÍBĚHY STROMŮ REPUBLIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE 1918–2018.
 • Opětovně se účastníme projektového dne JáMy na Gymnáziu Lesní čtvrť, tentokrát s besedou na téma Fair Trade a rozvojová pomoc.
 • POZNEJ A CHRAŇ! nese téma „Byliny, zvláště bylinky.“
 • Na podzim moštujeme na Obecinách.
2018
 • Na jaře se připojujeme k Vítání ptačího zpěvu.
 • Účastníme se Sousedského besedování a radíme, jak snížit naši závislost na jednorázových plastech.
2015
 • Díky petici, mediálnímu tlaku a včasnému informování ČIŽP jsme zachránili park za divadlem ve Zlíně. Na Den Země zde tvoříme společně s občany živý řetěz kolem stromů a setkáváme se k fair trade snídani.
 • Na podzim se účastníme Stromových slavností a na Obecinách moštujeme.
2014
 • Zahajujeme činnost včelařského kroužku na pozemku Církevní základní školy ve Zlíně.
2012
 • Vyvěšujeme ptačí budky ve dvou městských sadech.
2008
 • Budujeme Andrýskovu naučnou stezku ve Fryštáku a Hostýnských vrších.
2006
 • Budujeme Pasekářskou naučnou stezku v Přírodním parku Želechovické paseky.
2005
 • Dochází ke spojení Ekocentra Čtyřlístek s místním ZO ČSOP Zlín, jehož existence sahá do 80. let minulého století. Pod novým názvem ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek jsme rozšířili naši činnost o přímou ochranu životního prostředí – péči o chráněná území ve Zlínském kraji, údržby ptačích budek v okolí Zlína a další aktivity.
 • Začínáme provádět značení památných stromů na Zlínsku.
 • Poprvé moštujeme jablka z městského sadu na sídlišti Obeciny.
2003
 • Zahajujeme management chráněných území ve Zlínském kraji.
2002
 • Ekocentrum se stává samostatným občanským sdružením.
1998
 • Při DDM Astra vzniká na popud vedoucí odboru životního prostředí města Zlína paní Pavlovové Ekocentrum Čtyřlístek.
 • Posláním organizace je realizovat ekologickou výchovu ve Zlíně. U zrodu ekocentra stojí Jaroslav Zrník a Martin Davidov, výukové programy a další činnost realizuje Pavla Haasová (Davidova).
 • Přebíráme štafetu přírodovědné soutěže Poznej a chraň! a na jaře probíhá první ročník v naší režii.
1991
 • ZO ČSOP Zlín se přeregistrovává podle nového zákona o občanských sdruženích.